KONSULTTJÄNSTER

ricvida

Vi hjälper er organisation och verksamhet att ha ordning och struktur genom bland annat ständiga förbättringar. RICVIDA AB erbjuder utveckling och konsultation inom exempelvis verksamhetsutveckling, kommunikation och ledarskap.

En annan tjänst vi erbjuder är projektledning.  Om ni behöver en projektledare kan vi fylla i rollen så att vi tillsammans kan driva projekt i hamn.

Verksamhetsutveckling

Vi kan utföra kartläggning och analys av diverse processer i verksamheten. Exempel på processer kan vara råmaterialsflöde, ledtider, kommunikations-, försäljnings- och tillverkningsprocesser med mera.

Vi använder bland annat verksamhetsutvecklingsverktyg som till exempel 5S, visualisering och 7 Quality Control-verktyg och låter alltid situationen och problemet avgöra vilka verktyg är mest lämpade. Vi ar djupt inriggade i Lean-tanken när det gäller att alltid sträva efter att skapa flöde och minska förluster. Vi tror starkt på att eliminera allt onödigt som inte genererar värde för er eller era kunder. Genom att effektivisera er verksamhet så möjliggör ni en ökad lönsamhet. Här är det viktigt att förstå att Lean inte är tänkt att effektivisera så att resultatet blir resursneddragningar. Den fria tiden ska istället läggas på ytterligare ständiga förbättringar.

Vi arbetar även med kundorienterad verksamhetsutveckling enligt SIQ-modellen (Sveriges Institut for Kvalitet), då vi är starkt troende till systematiskt förbättringsarbete för att generera nöjda kunder och medarbetare.

Kommunikation

Vi kan hjälpa er att förbättra den interna samt externa kommunikationen inom företaget så att alla arbetar mot samma mål. Vi skapar tillsammans med er en kommunikationsplan för hur ni ska gå tillväga. Med den ökade globaliseringen kan vi även hjälpa till vid multikulturella möten och kommunikation där vi kan agera förmedlare.

Ledarskap

Vi kan bidra med stöd och konsultation vid behov och hjälpa till att hantera förändringar och förbättringar inom företaget samt förvalta dem så att arbetet löper på utan större komplikationer. Vi kan agera förändringsledare, en så kallad Change Manager.

Ricvida 2016